Các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

09/04/2020

1. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 (01/ĐTKHVP-2019)

2. Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của nhân dân trong hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân cấp cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn hiện nay (03/ĐTKHVP - 2019)

3. Thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo quy định của Trung ương và của tỉnh Vĩnh Phúc (04/ĐTKHVP-2019)

4. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát chi phí quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (06/ĐTKHVP-2019)

5. Tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc (07/ĐTKHVP/2019)

6. Thực trạng giải quyết, xét xử tranh chấp quyền sử dụng đất có liên quan đến yêu cầu hủy quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tỉnh Vĩnh Phúc (08/ĐTKHVP/2019)

7. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (09/ĐTKHVP/2019)

8. Nghiên cứu xây dựng và đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả Toàn soạn điện tử hội tụ trong hoạt động thông tin, tuyên truyền báo chí giai đoạn hiện nay (10/ĐTKHVP 2019)

9. Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính ở Vĩnh Phúc (12/ĐTKHVP - 2019)

10. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, lối sống học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc(14/ĐTKHVP - 2019)

11. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (15/ĐTKHVP/2019)

12. Nghiên cứu đề xuất  giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ban Dân vận cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay (16/ĐTKHVP/2019)

13. Giải pháp nâng cao hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc kháng sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (18/ĐTKHVP/2019)

14. Đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm, hàng hóa ở một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (19/ĐTKHVP-2019)

15. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (20/ĐTKHVP - 2019)

16. Nghiên cứu khả năng thích ứng của cây dược liệu Sacha inchi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.(29/ĐTKHVP 2018-2019)

17. Nghiên cứu công thức pha chế và ứng dụng chế phẩm (thuốc) đa dụng phòng trừ dịch ruồi vàng hại quả ổi đài loan, bệnh nấm mốc, giám quả bưởi diễn tại tỉnh Vĩnh Phúc (31/ĐTKHVP/2019)

18. Nghiên cứu xây dựng một số mô hình sinh thái khởi nghiệp mẫu của tỉnh Vĩnh Phúc (32/ĐTKHVP 2018-2019)

19. Thực trạng xây dựng nông thôn mới và giải pháp duy trì, nâng cao tiêu chí, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 (38/ĐTKHVP-2019)

20. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng thử nghiệm cây Kim ngân hoa (Lonicera japonica Thunb) tại tỉnh Vĩnh Phúc (44/ĐTKHVP 2018-2019)

21. Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc quý Hoa tiên, Hoàng tinh hoa trắng và Củ dòm ở Vườn quốc gia Tam Đảo (53/ĐTKHVP 2018 - 2019)

22. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng cây Măng tây xanh tại tỉnh Vĩnh Phúc (57/ĐTKHVP 2017-2019)

23. Nghiên cứu, thử nghiệm một số giống khoai tây mới có năng suất, chất lượng cao tham gia vào chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (58/ĐTKHVP 2018- 2019)

24. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng thử nghiệm cây ích mẫu (Leonurus heterophyllus Sweet) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (63/ĐTKHVP/2019)

25. Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (64/ĐTKHVP 2018-2019)

26. Nghiên cứu, ứng dụng nuôi trồng thử nghiệm nấm dược liệu Vân chi (Trameter versicolor) tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc (65/ĐTKHVP/2019)

27. Nghiên cứu, khảo nghiệm, đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa (gạo đỏ) có lợi cho sức khỏe trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (67/ĐTKHVP/2018-2019)

28. Nghiên cứu các loại dược liệu, bài thuốc, điều chế viên Khang não VP trong điều trị Rối loạn tuần hoàn não tại bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc (71/ĐTKHVP 2018-2019)

29. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp điều trị bệnh nhân nhiễm HIV đồng nhiễm viêm gan B, viêm gan C và một số yếu tố liên quan đến người nhiễm HIV chưa tham gia điều trị ARV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (75/ĐTKHVP/2019)

30. Giải pháp phát triển du lịch làng nghề tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (76/ĐTKHVP 2018-2019)

31. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) ở đảng bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (77/ĐTKHVP 2018- 2019)

32. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm đối với người dưới 18 tuổi thông qua công tác xét xử của Tòa án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (78/ĐTKHVP/2018-2019)

33. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm khuyến khích phụ nữ tích cực tham gia phong trào khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (79/ĐTKHVP 2018-2019)

34. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp trong công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới (80/ĐTKHVP 2018-2019)

35. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (81/ĐTKHVP 2018-2019)

36. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết chế Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc (82/ĐTKHVP/2019)

37. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khí canh trong nhân giống và sản xuất thử nghiệm một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (83/ĐTKHVP 2018-2019)

38. Nghiên cứu, thử nghiệm tách chiết sản phẩm dạng nano từ nấm đông trùng hạ thảo và trà hoa vàng Tam Đảo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (84/ĐTKHVP 2018-2019)

39. Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất rượu vang và nước ép từ quả thanh long ruột đỏ tại huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc (85/ĐTKHVP 2018-2019)

Các tin đã đưa ngày: