Chi tiết album ảnh

Hội nghị tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (đợt 1)