Chi tiết album ảnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Quang Nguyên