Chi tiết album ảnh

Triển lãm Kết quả nghiên cứu KH&CN vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018