Chi tiết album ảnh

Công bố Quyết định điều động và phân công giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN Vĩnh Phúc