Chi tiết album ảnh

Nghiên cứu, xây dựng quy trình trồng trọt sản xuất hữu cơ có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cây dưa vàng trên địa bàn huyện Tam Đảo