Chi tiết album ảnh

Mô hình trồng cam không hạt (cam V2) chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc