Chi tiết album ảnh

Hội nghị tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2017