Chi tiết album ảnh

Ký kết chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN với Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc