Chi tiết album ảnh

Mô hình trồng cây măng tây xanh tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc