Chi tiết album ảnh

Đoàn công tác Bộ KH&CN làm việc tại Vĩnh Phúc