Chi tiết album ảnh

Hội nghị Hợp tác phát triển KH&CN các tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ IX