Chi tiết album ảnh

Đại hội công đoàn Sở KH&CN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022