Chi tiết album ảnh

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin KH-CN và Tin học Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020