Chi tiết album ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ