Chi tiết album ảnh

Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Chúc - Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Phúc