Chi tiết album ảnh

Sở KH&CN đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì