Chi tiết album ảnh

Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập đô thị Phúc Yên, đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ