Chi tiết album ảnh

Đ/c Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Trì được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh