Chi tiết album ảnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Vĩnh Phúc