Chi tiết album ảnh

Trao Quyết định công nhận đô thị loại II cho thành phố Vĩnh Yên