Chi tiết album ảnh

Bộ trưởng Bộ KH&CN thăm và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình hoạt động KH&CN