Chi tiết album ảnh

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Nhân ngày KH&CN Việt Nam 18/5