Chi tiết album ảnh

Hội nghị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Sở KH&CN năm 2022