Chi tiết album ảnh

Đại diện Lãnh đạo Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL, Sở KH&CN Vĩnh Phúc làm việc tại Công ty TNHH Honda Việt Nam