Chi tiết album ảnh

Đẩy mạnh hoạt động phối hợp công tác giữa Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL và Sở KH&CN Vĩnh Phúc