Chi tiết album ảnh

Hội nghị Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc gặp mặt doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo