Chi tiết album ảnh

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Sở KH&CN năm 2021