Chi tiết album ảnh

Bộ trưởng Bộ KH&CN tham quan gian hàng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc