Chi tiết album ảnh

Công bố Quyết định điều động và phân công giữ chức Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Phúc