Chi tiết album ảnh

Sở KH&CN Vĩnh Phúc: Xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, công chức, người lao động