Chi tiết album ảnh

Hội nghị tổng kết công tác KH&CN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021