Chi tiết album ảnh

Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc