Chi tiết album ảnh

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và công nghệ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025