Chi tiết album ảnh

Đại hội Chi bộ Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023