Chi tiết album ảnh

Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023