Chi tiết album ảnh

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin KH-CN và Tin học Vĩnh Phúc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2023