Chi tiết album ảnh

Đại hội Chi bộ Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023.