Chi tiết album ảnh

Sở KH&CN Vĩnh Phúc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020