Chi tiết album ảnh

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Vĩnh Phúc