Chi tiết album ảnh

Hội thảo khoa học "KH&CN phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng đồng bằng sông Hồng".