Chi tiết album ảnh

Đ/c Phạm Quang Nguyên - TUV, Giám đốc Sở tặng hoa cho Ban thanh tra nhân dân