Cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

14/11/2013

1. Lãnh đạo Chi cục

     Chi Cục trưởng: ThS. Đặng Thị Minh Thuý

          Phone: 0211.6535.066               

    Phó Chi cục Trưởng: KS Nguyễn Duy Hải               

          Phone: 0211.3703.985                   

2. Phòng Hành chính tổng hợp

     Trưởng phòng: CN. Đàm Thanh Khải

          Phone: 0211.3703.527                      

3. Phòng Quản lý Chất lượng

    Phó Trưởng phòng: CN. Đỗ Đinh Thị Thu Hằng

          Phone: 0211.6290.669                 

4. Phòng TBT

     Phó phòng phụ trách: ThS. Phạm Thị Mai Chinh

          Phone: 0211.6532.065                  

5. Phòng Quản lý Đo lường

     Trưởng phòng: CN. Vũ Ngọc Minh

          Phone: 0211.2471.235                 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: