Danh sách tổ chức và lĩnh vực hoạt động của các tổ chức Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10/10/2014

STT

Tên Tổ chức

Đại diện

Địa chỉ

Lĩnh vực hoạt động của tổ chức KHCN

1

Chi nhánh Viện nghiên cứu Gốm sứ

 

Viện nghiên cứu Công nghệ Gốm sứ

Khu Công nghiệp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực gốm sứ;

- Tham gia đào tạo, tư vấn, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực gốm, sứ.

 

2

Viện nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp & Quản lý Việt Nam

Viện nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp & Quản lý      Việt Nam

Khu Đồng Gẩy, thôn Gia viễn, xã Định Trung, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội.

- Tư vấn, hướng dẫn đào tạo cho các đối tượng muốn đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện tư vấn phản biện các chủ trương , chính sách của nhà nước, của địa phương về phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế.

- Nghiên cứu quản lý, quản trị và tư vấn ứng dụng phát triển doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp phát triển, quản lý kinh tế.

- Thu thập quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp

- Nghiên cứu cách thức quản lý, điều hành, phong cách, phương pháp lãnh đạo, quản lý điều hành doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội.

- Tổ chức, hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị kinh doanh.

3

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Công nghiệp rừng

 

 

Viện Khoa học lâm nghiệp   Việt Nam

Xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo và hợp tác quốc tế, tư vấn và dịch vụ về lĩnh vực công nghiệp rừng, công nghệ chế biến, bảo quản gỗ, tre nứa và song mây,công nghệ tạo vật liệu mới từ gỗ, tre nứa song mây và các sản phẩm phụ trong chế biến, thiết kế đồ mộc, trang trí nội ngoại thất cho các công trình xây dựng.

- Triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu về công nghiệp rừng theo quy định của pháp luật.

4

 

Chi Nhánh Viện nghiên cứu Môi trường nông nghiệp Nông thôn tại tỉnh Vĩnh Phúc

Viện Nghiên cứu môi trường Nông nghiệp Nông thôn

Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường nông nghiệp nông thôn.

- Dịch vụ khoa học công nghệ: Tư vấn, phản biện xã hội, tham gia đào tạo, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, truyền thông, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước về môi trường nông nghiệp nông thôn.

5

 

Viện nghiên cứu phát triển Công nghệ    Việt Nam

Viện nghiên cứu phát triển   Công nghệ Việt Nam

Khu đô thị Chùa Hà tiên, Liên bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

- Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên: Khoa học máy tính: Khoa học thông tin; Tin học trong các nghành khoa học tự nhiên.

- Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội:

+ Kinh tế và kinh doanh: Quan hệ sản xuất kinh doanh; kinh doanh và quản trị kinh doanh;

+ Khoa học giáo duc: Khoa học giáo dục chung; gióa dục chuyên biệt cho người khuyết tật.

+ Kinh tế và xã hội: Khoa học môi trường các khía cạnh xã hội; Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị và nông thôn; Quy hoạch giao thông các khía cạnh xã hội của giao thông vận tải:

- Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ:

+ Kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ tự động hóa và các hệ thống điều khiển, giám sát, điều khiển số bằng máy tính, các hệ thông thông tin và truyền thông; kỹ thuật, công nghệ viễn thông; công nghệ phần cứng, phần mềm và kiến trúc máy tính; kỹ thuật cơ khí chế tạo máy; công nghệ vật liệu; công nghệ môi trường.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ; dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Dịch vụ sở hữu trí tuệ; Dịch vụ chuyển giao công nghệ.

 

6

Trung tâm tư vấn và Dịch vụ chuyển giao kỹ thuật

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

Tầng 3, trụ sở Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Tập hợp phát huy tiềm lực đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ trong Liên hiệp hội, tham gia các hoạt động trong lĩnh vực đầu tư như lập dự án, thiết kế dự toán, thẩm định thiết kế dự toán, tư vấn đầu tư, tư vấn giám sát.

- Tập hợp phát huy, khai thác tiềm lực đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ trong chuyển giao tiến bộ  kỹ thuật công nghệ, thu thập, nắm bắt các tiến bộ kỹ thuật, làm đầu mối, làm trung gian chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ cho các doanh nghiệp, các đơn vị có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

7

 

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Nguyễn Tất Thành- P. Tích Sơn- TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

- Nghiên cứu lựa chọn và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các tiến bộ Khoa học Công nghệ liên quan đến sản xuất và đời sống được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới đã được Hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu và áp dụng thành công, có hiệu quả vào địa bàn tỉnh đặc biệt là các vùng nông thôn.

- Xây dựng các mô hình trình diễn và ứng dụng công nghệ mới, các tiến bộ kỹ thuật và tuyên truyền, phổ biến nhân rộng theo yêu cầu.

- Căn cứ kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ hàng năm của Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh, tổ chức nhân rộng, tuyên truyền các kết quả nghiên cứu làm căn cứ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, dự án triển khai thực nghiệm.

- Nghiên cứu, sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường nông thôn, phòng chống dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp.

- Tổ chức điều tra, khảo sát, lựa chọn các tiến bộ Khoa học Công nghệ để hoàn thiện quy trình sản xuất một số loại cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao phù hợp điều kiện của địa phương đặc biệt là các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Duy trì và nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào để bảo tồn một số loại gen cây trồng quý hiếm để phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung ứng, hợp tác, liên doanh, liên kết trong các lĩnh vực Khoa học Công nghệ và các dịch vụ Khoa học Công nghệ khác phù hợp với qui định của pháp luật.

- Tổ chức dịch vụ trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, tư vấn các giải pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tư vấn các dịch vụ về sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường…Tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ Khoa học Công nghệ.

- Tư vấn, giám định và phản biện về Khoa học và Công nghệ; Tham gia tư vấn, thẩm định các dự án tăng cường tiềm lực Khoa học và Công nghệ và các dự án đầu tư có liên quan đến Khoa học và Công nghệ.

- Quản lý, giới thiệu và cung cấp các ấn phẩm, các thiết bị Khoa học và Công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh.

 

8

 

Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và tin học

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

 

42, Đường Nguyễn Chí Thanh, P. Đống Đa- TP Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc

- Nghiên cứu, điều tra, cập nhật, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu KH&CN phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Tỉnh. Quản lý, vận hành, khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin - truyền thông của ngành KH&CN trên địa bàn Tỉnh.

- Biên soạn, phát hành bản tin, các ấn phẩm KH&CN. Thông tin và tuyên truyền các hoạt động KH&CN.

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN vào đời sống, sản xuất, kinh doanh. Triển khai các nhiệm vụ KH&CN (chương trình, đề tài, dự án KH&CN) về thông tin và CNTT trên địa bàn Tỉnh.

- Thực hiện công tác thống kê KH&CN phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách của cơ quan đảng, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

- Thực hiện duy trì hoạt động hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Tỉnh.

- Thực hiện các dịch vụ, tư vấn, cung ứng, hợp tác, liên doanh, liên kết trong các lĩnh vực KH&CN và lĩnh vực hợp pháp khác

- Tư vấn, dịch vụ về các hoạt động KH&CN. Tư vấn, dịch vụ về công nghệ, CNTT và các dịch vụ hợp pháp khác.

- Liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các loại hình đào tạo ngắn, trung và dài hạn về KH&CN; nghiên cứu, xây dựng, sản xuất, kinh doanh, cung ứng các thiết bị, vật liệu, công nghệ, các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ đời sống, kinh tế - xã hội theo các quy định của pháp luật.

 

9

 

Trung tâm kỹ thuật và Tiết kiệm          năng lượng

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Hai Bà Trưng – P. Khai Quang – TP.Vĩnh Yên – Tỉnh   Vĩnh Phúc

 

- Triển khai ứng dụng công nghệ để phục vụ các mục tiêu, yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các dạng năng lượng sạch và năng lượng mới.

- Tiến hành việc hiệu chuẩn, kiểm định các loại phương tiện đo, kiểm tra thiết bị X- quang y tế và dịch vụ an toàn bức xạ theo phạm vi được công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thí nghiệm thiết bị đo lường. Phân tích, thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ.

- Tư vấn kiểm định giám sát đánh giá chất lượng các loại vật liệu xây dựng và công trình XDCB, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, tư vấn công bố hàng hóa hợp chuẩn - hợp qui, tư vấn Giải thưởng chất lượng Quốc gia, tư vấn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và bảo hộ về sở hữu công nghiệp, tư vấn xây dựng mã số - mã vạch sản phẩm... theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân;

- Tư vấn lập dự án các dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và kỹ thuật.

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, giám sát thi công lắp đặt các thiết bị khoa học và kỹ thuật.

- Tư vấn và đánh giá, lựa chọn các dây chuyền, thiết bị công nghệ;

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong các lĩnh vực hoạt động về khoa học công nghệ, Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng, tiết kiệm năng lượng, đánh giá thẩm định, lựa chọn công nghệ và các lĩnh vực hợp pháp khác.

- Triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật;

- Liên doanh, liên kết sản xuất, cung ứng dịch vụ với cá tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật;

 

 

Các tin đã đưa ngày: