Lĩnh vực hoạt động chính

14/11/2013

I. Lĩnh vực Kiểm định – Hiệu chuẩn phương tiện đo lường.
1. Khả năng Kiểm định:
Số TT
Lĩnh vực được công nhận
Phạm vi đo
Cấp CX
Chế độ KĐ
01
- Taximet
Quãng đường
Thời gian chờ
2%
0,2%
Ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa
02
- Cân phân tích
Đến 2000g
1
03
- Cân kỹ thuật
Đến 50kg, d=0,1g
2
04
- Cân bàn
Đến 10 tấn
3
05
- Cân đĩa
Đến 60kg
3
06
- Cân đồng hồ lò xo
Đến 200kg
4
07
- Cân ô tô
Đến 120 tấn
3
08

- Cân treo móc cẩu

Đến 50 tấn 3
09

- Quả cân

Đến 50 kg M1
10
- Cột đo xăng dầu
Đến 100L/min
0,5
11
Phương tiện đo dung tích thông dụng:
- Ca đong
- Bình đong
- Thùng đong
Đến 20L
Đến 0,5
12
- Phương tiện đo Điện tim
(0,05 ÷ 200) Hz
(0,1 ÷ 9)mV
± 5
13
- Phương tiện đo Điện não
(0,05 ÷ 200) Hz
(0,1µV÷ 2,4)mV
± 5
14
- Áp kế kiểu lò xo

(-0.83 - 700)bar
Đến 1%
15 - Áp kế điện tử (-0.83 - 700)bar Đến 0.1%
16
- Huyết áp kế lò xo
Đến 300 mmHg
± 3mmHg
17

- Huyết áp kế thuỷ ngân

Đến 300 mmHg
± 3mmHg
18
- Công tơ điện xoay chiều cảm ứng 1 pha, 3 pha
U đến 380 V
I đến 100 A
Đến 1
19
- Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 1 pha, 3 pha
U đến 380 V
I đến 100 A
Đến 1
20
- Phương tiện đo điện trở cách điện
(106 ÷ 5x 109) Ω
Đến 1
21
- Phương tiện đo điện trở tiếp đất
(10-1 ÷ 2x 103) Ω
Đến 1
22
- Quả cân chuẩn
Đến 20 kg
M1
2. Khả năng hiệu chỉnh, hiệu chuẩn phương tiện đo:
- Hiệu chỉnh các PTĐ đo trong các lĩnh vực đã được công nhận khả năng kiểm định
- Hiệu chuẩn cân lớn, các phương tiện đo thuộc lĩnh vực: Khối lượng; nhiệt ; độ dài...
 3. Dịch vụ:
- Liên kết, hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường.
- Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, kiểm định các phương tiện, dụng cụ đo lường;             
- Kiểm định các thiết bị an toàn lao động.
- Đào tạo các lĩnh vực kiểm định
- Tư vấn đo lường và mua sắm chuyển giao các phương tiện, dụng cụ đo
- Lắp đặt và tư vấn lắp đặt: Cân lớn, cột đo nhiên liệu và các phương tiện đo khác.
- Sửa chữa các phương tiện, thiết bị, dụng cụ đo lường cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
II. Lĩnh vực thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
TT
Tên sản phẩm
Các chỉ tiêu chất lượng chính
 
Thiết bị chính
 
1
Nước uống đóng chai
- Xác định các chỉ tiêu KL nặng: Mn, Cu, Fe, Zn, Cd, As, Hg, Pb ...
- Xác định các chỉ tiêu Anion và Cation: Cl-,NO3­-, SO42-, K+, Na+, NH4+
- Thiết bị Quang phổ hấp thụ nguyên tử
- Thiết bị Sắc ký ion IA 300
2
Nước ăn uống sinh hoạt
- Xác định các chỉ tiêu KL nặng: Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, As, Hg, Pb,..
- Xác định các chỉ tiêu Anion và Cation: Cl-,NO3­-, SO42-, K+, Na+, NH4+
- Thiết bị Quang phổ hấp thụ nguyên tử
- Thiết bị Sắc ký ion IA 300
3
Rau quả
- Các chỉ tiêu kim loại: Hg, As, Cd, Pb, Zn,…
- Dư lượng thuốc BVTV
- Thiết bị Quang phổ hấp thụ nguyên tử
- Thiết bị Sắc ký lỏng khối phổ
4
Nước bề mặt và nước ô nhiễm nhẹ
- Xác định các chỉ tiêu KL nặng: Mn, Cu, Zn
 Xác định các chỉ tiêu Anion và Cation:
- Thiết bị Quang phổ hấp thụ nguyên tử
- Thiết bị Sắc ký ion IA 300
5
Thực phẩm,rượu bia, nước giải khát
- Các chỉ tiêu kim loại: Hg, As, Cd, Pb, Zn
- Hàm lượng chất bảo quản
- Thiết bị Quang phổ hấp thụ nguyên tử
TT
Tên sản phẩm
Các chỉ tiêu chất lượng chính
 
Thiết bị chính
 
6
Than thương phẩm
- Ẩm, tro, bốc, lưu huỳnh, nhiệt trị.
- Thành phần hóa của tro than
Thiết bị xác định nhiệt trị
7
Quặng kim loại
- Xác định các chỉ tiêu kim loại
- Thiết bị Quang phổ hấp thụ nguyên tử
8
Xăng
Trị số OCTANE (RON)
Máy đo octane
Thành phần cất phân đoạn
Thiết bị thành phần cất
Ăn mòn mảnh đồng ở (500C/3 giờ)
Thiết bị ăn mòn tấm đồng
Hàm lượng lưu huỳnh
Thiết bị huỳnh quang tia X
Khối lượng riêng (ở 150C)
Thiết bị đo tỷ trọng
9
Dầu Diezen (DO)
Hàm lượng lưu huỳnh
Thiết bị huỳnh quang tia X
Chỉ số xetan
Theo tính toán
Nhiệt độ cất 0C, 90% thể tích
Thiết bị thành phần cất
Điểm chớp cháy cốc kín
Thiết bị chớp cháy cốc kín
Ăn mòn mảnh đồng ở (500C/3 giờ)
Thiết bị ăn mòn tấm đồng
Khối lượng riêng (ở 150C)
Thiết bị đo tỷ trọng
Ngoại quan
Mắt thường
10
Dầu hỏa
Điểm chớp cháy cốc kín
Thiết bị chớp cháy cốc kín
Nhiệt độ cất
Thiết bị thành phần cất
Hàm lượng lưu huỳnh
Thiết bị huỳnh quang tia X
Ăn mòn mảnh đồng ở (1000C/3 giờ)
Thiết bị ăn mòn tấm đồng
Khối lượng riêng (ở 150C)
Thiết bị đo tỷ trọng
11
Dầu nhờn
Xác định điểm chớp lửa cốc hở
Thiết bị chớp cháy cốc hở
12
Nhiên liệu đốt lò
Xác định điểm chớp lửa cốc kín
Thiết bị chớp cháy cốc kín
III. Lĩnh vực thí nghiệm vật liệu xây dựng và An toàn bức xạ.
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD 683)
- Thí nghiệm điện trở tiếp đất công trình điện, dân dụng và công nghiệp.
- Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
- Kiểm tra thiết bị X-Quang thường quy, X-Quang tăng sáng truyền hình, máy chụp cắt lớp vi tính (CT) đo suất liều bức xạ và đánh giá an toàn bức xạ các cơ sở bức xạ cho các tổ chức cá nhân sử dụng X - Quang
IV. Lĩnh vực Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng.
* Trung tâm có thể thực hiện tư vấn:
- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015, ISO/IEC 17025….
- Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 đối với cơ quan hành chính Nhà nước
- Lập dự án, lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu dự án
- Giám sát lắp đặt thiết bị khoa học kỹ thuật – Công nghệ
- Công bố sản phẩm, hàng hóa hợp chuẩn, hợp quy.
- Bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, bảo hộ về sở hữu công nghiệp.
- Xây dựng mã số – Mã vạch sản phẩm.
- Giải thưởng chất lượng Quốc gia…
* Về Tiết kiệm năng lượng:
- Kiểm toán năng lượng và tư vấn các giải pháp về tiết kiệm năng lượng.
- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
- Hợp tác, liên doanh với các đối tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu, ứng dung, chế tạo sản phẩmvề tiết kiệm năng lượng mang tính hiệu quả và thân thiện với môi trường
-Tổ chức sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, dụng cụ, phương tiện nhằm sử dụngnăng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: