Danh bạ điện thoại

01/10/2020

LÃNH ĐẠO SỞ

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Phạm Quang Nguyên

Giám đốc Sở

3.862987

 

2

Nguyễn Công Quang

P.GĐ Sở

2.211.629

 

3

Nguyễn Công Võ

P.GĐ Sở 3.500459  

VĂN PHÒNG SỞ

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Trần Nguyên Lý

Chánh VP

3.716.874

0913.517.339

2

Phạm Thị Minh Tâm

P. Chánh VP

2.210. 438

0916.012.024

3

Đỗ Trọng Nghĩa

P. Chánh VP

3.862.987

0922.256.686

4 Hoàng Thị Nhung NV 3.862.987

0988.631.454

5

Lê Thị Vân Anh

Văn thư

Nt

0129.389.8943

6

Chu Văn Kiên

LX

Nt

0912.292.478

7

Lý Quốc Toản

LX

Nt

0967.566.231

8

Đào Tiến Nguyên

LX

Nt

0989.152.971

9

Nguyễn Khắc Dương

Bảo vệ Nt 01688036066

10

Nguyễn Như Quang

Bảo vệ Nt 0962820464

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Bùi Đức Thọ

T. Phòng

3.862.460

0989.539.388

2

Bùi Thị Vân Anh

P. Phòng

3.862.460

0976.032.026

3

Nguyễn Anh Tuấn P. Phòng 3.862.460 0981979256

 

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Phan Quang Vinh

T. Phòng

3.500.122

0915.148.268

2

Trần Thị Hảo

P. Phòng

3.500.122

0165.704.1482

3

Nguyễn Thành Trung Chuyên viên   0915 212 862

 

THANH TRA SỞ

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Trung Thực

Chánh TT

3.703.386

3.845.041

0989.539.369

2

Nguyễn Viết Nhi

P. Chánh TT

3.845.041

0912.268.127

3

Nguyễn Văn Dung

P. Chánh TT

3.845.041

0912.492.075

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Quốc Tuấn

P. Phòng 3.843.815 0989.152.989

2

Nguyễn Thu Thủy Chuyên viên 3.843.815 0975.516.268

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Lê Văn Hùng

T. Phòng

3.703.472

0915.147.858

2

Lê Văn Tân

P. Phòng

3.845.040

0913284419; 0983143377

3

Đào Ngọc Mai

P. Phòng

3.703.694

0912.522.396

 

PHÒNG QUẢN LÝ KH&CN CƠ SỞ

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Tạ Văn Sinh

Trưởng phòng

3.703.681

0913.312.847

2

Đoàn Thị Lan

P. Phòng

3.703.681

0979.155.789

3

Ng. T. Minh Phương

Chuyên viên   0904.811.909

 

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Công Võ Giám đốc 3.500459  

2

Hà Huy Bắc Phó Giám đốc 3.703.477 0912.257.927

3

Ngô Khánh Trình Nhân viên 3.703.477 0984.081.234

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHCN VÀ TIN HỌC

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn T.Thuỳ Linh

P. Giám đốc phụ trách 3.840.541-1 0915.657.069

2

Lê Thanh Tâm P. Giám đốc   0947.935.668

3

Văn Tiến Đạt P.Phòng TTTT 3.710.017-4 0912.445.253

4

Nghiêm Xuân Mạnh T.Phòng CNTT 3.710.017-5 0989.245.251

5

Phùng Thị Vân P.Phòng CNTT 3.710.017-0 0985.794.072

6

Nguyễn T.Thu Huyên NV 3.710.017-2 0986.150.494

7

Nguyễn Văn Công NV 3.840.541-3 0855.566.990

 

       

 

       

 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Tĩnh

Giám đốc

3.840.540

0975.159.089

2

Nguyễn T.Thuý Ngân

Phó giám đốc

3.846.078

0989.601.370

3

Lương Tuấn Vượng

P. Phòng CGCN

3.846.078

0986.443.858

4

Nguyễn Thị Kim Liên

Phòng CGCN

3.846.078

0904.611.702

5

Đỗ Thị Thư

Nhân viên

3.846.078

0988.739.075

6

Lê Văn An

Nhân viên

3.846.078

0974.235.430

7

Nguyễn Thị Oanh

Nhân viên   0986.949028

 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Đặng Thị Minh Thúy

Chi cục Trưởng

6.535066

0912.153.683

2

Nguyễn Duy Hải

Phó CC Trưởng

 

0912.154.367

3

Đàm Thanh Khải

TP. HC-TH

 

0987.444.025

4

Lê Thị Lan Hương

Phó TP. HC-TH   0912 870 072

5

Vũ Ngọc Minh

PP. Đo lường

 

0949.237.567

6

Đỗ Định T. Thu Hằng

PP. QLCL

6.290.669

0989.839.894

7

Phạm T Mai Chinh

P. T Phòng TBT

 

0902.013.580

8

Nguyễn Anh Tiến Phòng HC-TH   0913.391.162

9

Phạm Ngọc Thạch Phòng Đo lường   0983 053 958
10

Nguyễn T Hồng Ngọc

Văn thư   0989.307.812

11

Trần Nguyên Ngọc Lái xe   0983.845302

 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy

Cơ quan

Di động

1

Trần Văn Thuận

Giám đốc

 

0989.732.669

2

Nguyễn Khắc Chính

P. Giám đốc

 

0949.594.999

3

Tạ Bình

 Phòng TN CLSPHH

3711197

0983 857 613

4

Đào Xuân Hoà

nt

3711197

0989 245 262

5

Đào Thị Thảo

Phòng HCTH

 

0906.262496

6

Lê Đình Đức

Phòng Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa

 

0986 664 287

7

Phan Hoàng Ân

Tp. Kiểm định - hiệu chỉnh

3 711 196

0989 539 368

0913 070 288

8

Lê Quang Siêng

nt

nt

0904 101 568

9

Dương Minh Hải

nt

nt

0166 391 5916

10

Phùng Văn Đào

TP. Hành chính - Tổng hợp

 

0982 899 439

11

Trần Thiết Lập

 P. Kiểm định - Hiệu chuẩn

nt

0983 595 578

12

Đào Văn Quyết

nt

nt

0912 976 151

13

Trần Lưu Bình

nt

nt

0984 220 724

14

Nguyễn Văn Dũng

nt

nt

0912 842 880

15

Văn Khắc Tuấn

nt

nt

0987 039 041

16

Hà Văn Tuệ

 Phòng Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa

 

0972 617 969

17

Nguyễn Ngọc Điệp

nt

 

0982 928 781

18

Chu Văn Cường

P. Kiểm định - Hiệu chuẩn

 

0972 173 086

19

Trần Đình Luân

 P.HC-TH

 

0917 626 396

20

Dương Thị Thuý

 P. HC-TH

3 711 198

01649830827

21

Phan Thị Tuyết Mai

nt

3862 941

0965.888036

22

Nguyễn Đức Hiếu

P. Kiểm định - Hiệu chuẩn

3711196

0915 460 502

23

Lê Đức Thuận

Phòng HCTH

 

0979 357 389

24

Nguyễn Văn Thúy

nt

 

0984 244 712

25

Nguyễn Thị Liên

nt

 

0166 417 4928

 

Các tin đã đưa ngày: