Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ

13/11/2013

 
 
 

 

CHI TIẾT:

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc Sở: ThS. Phạm Quang Nguyên

       Phone : 02113.862987

        Email: nguyenpq@vinhphuc.gov.vn

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Nguyễn Công Quang

          Phone: 0211.2211.629     

          Email: quangnc@vinhphuc.gov.vn;

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Bùi Hữu Hưng

          Phone: 0904651819      

          Email: hungbh@vinhphuc.gov.vn

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Nguyễn Kim Tuấn

          Phone: 0987.817.396              

          Email: tuannk@vinhphuc.gov.vn

2. Văn phòng

          Thường trực: Phone:  0211.3862.987           Fax: 0211.3860.012

- Chánh Văn phòng: ThS. Trần Nguyên Lý

          Phone: 3.716.874 - 0913.517.339

          Email: lytn@vinhphuc.gov.vn

 - Phó chánh Văn phòng: ThS. Phạm Thị Minh Tâm

          Phone: 0916.012.024

          Email: tamptm@vinhphuc.gov.vn

- Phó chánh Văn phòng: CN. Đỗ Trọng Nghĩa

          Phone: 0922.256.686

          Email: nghiadt@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng Quản lý khoa học

 - Trưởng phòng: ThS. Bùi Đức Thọ

          Phone: 0211.3862.460 - 0989.539.388

          Email: thobd@vinhphuc.gov.vn

- Phó Trưỏng phòng: CN. Bùi Thị Vân Anh

          Phone: 0211.3862.460 - 0976.032.026             

          Email: anhbtv@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Anh Tuấn

          Phone: 0211.3862.460 - 0979.066.959

          Email: tuanna2@vinhphuc.gov.vn

4. Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ

- Trưởng phòng: ThS. Phan Quang Vinh

          Phone: 0211.3500.122  - 0915.148.268

          Email: vinhpq@vinhphuc.gov.vn                     

- Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Hảo

          Phone: 0165.704.1482

          Email: haott@vinhphuc.gov.vn         

5. Phòng Quản lý chuyên ngành

- Trưởng phòng: KS. Dương Quốc Khánh

          Phone: 0211.3843.815 - 0982.261.147

          Email: khanhdq@vinhphuc.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: ThS Nguyễn Quốc Tuấn

          Phone: 0211.3843.815 - 0989.152.989

6. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: CN. Nguyễn Trung Thực

          Phone: 0211.3703.386 - 0989.539.369

          Email: thucnt@vinhphuc.gov.vn                          

- Phó Chánh Thanh tra: ThS. Nguyễn Văn Dung

          Phone: 0211.3845.041 - 0912.492.075

          Email: dungnv@vinhphuc.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: CN. Nguyễn Viết Nhi

          Phone: 0912.268.127

          Email: nhinv@vinhphuc.gov.vn

 7. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Trưởng phòng: KS. Lê Văn Hùng

          Phone: 0211.3703.472 - 0915.147.858

          Email: hunglv2@vinhphuc.gov.vn                          

- Phó Trưởng phòng: CN. Lê  Văn Tân

          Phone: 0211.3845.040 - 0913284419; 0983143377

          Email: tanlv3@vinhphuc.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: CN. Đào Ngọc Mai

          Phone: 0211.703.694 - 0912.522.396

          Email: maidn@vinhphuc.gov.vn

8. Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở

- Trưởng phòng: ThS. Tạ Văn Sinh

          Phone: 0211.3703.681 - 0913.312.847

          Email: sinhtv@vinhphuc.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: CN. Đoàn Thị Lan

          Phone: 0211.3616.172 - 0979.155.789

          Email: landt@vinhphuc.gov.vn

9. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

- Giám đốc: Ths. Nguyễn Kim Tuấn

          Phone: 0211.3.616.086 - 0987.817.396

          Email: tuannk@vinhphuc.gov.vn

- Phó Giám đốc: ThS. Hà Huy Bắc

          Phone: 0211.3703.477 - 0912.257.927

          Email: bachh@vinhphuc.gov.vn

10. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Chi Cục Trưởng: ThS. Đặng Thị Minh Thuý

          Phone: 0211.6535.066 - 0912.153.683

          Email: thuydtm@vinhphuc.gov.vn                               

- Phó Chi cục Trưởng: KS Nguyễn Duy Hải               

          Phone: 0211.3703.985 - 0912.154.367

          Email: haind2@vinhphuc.gov.vn

- Phòng Hành chính tổng hợp:

          Trưởng phòng: CN. Đàm Thanh Khải

          Phone: 0211.3703.527 - 0987.444.025

 - Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng:

          Phó phòng: CN. Đỗ Đinh Thị Thu Hằng

          Phone: 0211.6290.669 - 0989.732.669

- Phòng TBT:

          Phó phòng phụ trách: ThS. Phạm Thị Mai Chinh

          Phone: 0211.6532.065 - 0902.013.580

- Phòng Quản lý Đo lường:

          Trưởng phòng: CN. Vũ Ngọc Minh

          Phone: 0211.2471.235               

11. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giám đốc: CN. Trần Văn Thuận

          Phone:  0989.732.669

          Email: thuantccl@gmail.com

- Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Khắc Chính

          Phone:  0949.594.999

          Email: chinhphuongvptu@gmail.com

- Phòng Hành chính tổng hợp:

Trưởng phòng: KS. Phùng Văn Đào

          Phone: 0982 899 439                            

 - Phòng Kiểm định hiệu chỉnh phương tiện đo:

Trưởng phòng: CN. Phan Hoàng Ân

          Phone: 0211.3711.196 - 0989 539 368

- Phòng Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa:

Phụ trách phòng: KS. Lê Đình Đức

          Phone: 0986 664 287

12. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN

- Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Tĩnh

          Phone: 0211.3846.078 - 0975.159.089

          Email: tinhnt@vinhphuc.gov.vn

- Phó Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Thuý Ngân

          Phone: 0211.2211.560 - 0989.601.370

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Phó phòng (phụ trách): CN. Lương Tuấn Vượng

          Phone: 0211.3846.078 - 0986.443.858

          Fax: 0211.3840.540                 

 - Phòng Ứng dụng và chuyển giao KHCN:

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Minh Phương

          Phone: 0211.2212.105 - 0904.811.909

 - Phòng Công nghệ sinh học:

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Thuý Ngân (Phó Giám đốc Trung tâm kiêm nhiệm)

          Phone: 0989.601.370

13. Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học

- Giám đốc: ThS. Bùi Hữu Hưng (PGĐ Sở kiêm nhiệm)

          Phone: 0904651819

          Email: hungbh@vinhphuc.gov.vn

- Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

          Phone: 0211.3840.541 - 0915.657.069

          Email: linhntt3@vinhphuc.gov.vn

- Phó Giám đốc: CN. Lê Thanh Tâm

          Phone: 0947.935.668

          Email: tamlt@vinhphuc.gov.vn

- Phòng hành chính - Tổng hợp.

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh (PGĐ Trung tâm kiêm nhiệm)

          Phone: 0211.3840.541 - 0915.657.069

- Phòng CNTT

Trưởng phòng: ThS. Nghiêm Xuân Mạnh

          Phone: 0211.3710.017 - 0989.245.251

Phó phòng: ThS. Phùng Thị Vân

          Phone: 0211.3710.017 - 0912.445.253

- Phòng Thông tin và Tuyên truyền

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh (PGĐ Trung tâm kiêm nhiệm)

          Phone: 0211.3840.541 - 0915.657.069

Phó phòng: CN. Văn Tiến Đạt

          Phone: 0211.3840.541 - 091.244.5253
 

 

Các tin đã đưa ngày: