Danh sách Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc Khoá V, nhiệm kỳ 2016-2020

01/02/2016

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Vũ Việt Văn

Chủ tịch Hội đồng

Thạc sỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2

Phạm Quang Nguyên

Phó Chủ tịch Hội đồng

Thạc sỹ - P.Giám đốc phụ trách Sở KH&CN

3

Nguyễn Công Quang

Ủy viên

Thạc sỹ - P.Giám đốc Sở KH&CN

4

Bùi Hữu Hưng

Ủy viên

Thạc sỹ - P.Giám đốc Sở KH&CN

5

Nguyễn Kim Tuấn

Ủy viên

Thạc sỹ - P.Giám đốc Sở KH&CN

6

Vũ Mạnh Toàn

Ủy viên

Thạc sỹ - P.Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

7

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên

P.Giám đốc Sở KH&ĐT

8

Hoàng Văn Nhiệm

Ủy viên

P.Giám đốc Sở Tài chính

9

Lê Văn Dũng

Ủy viên

Thạc sỹ - P.Giám đốc Sở NN&PTNT

10

Nguyễn Đắc Ca

Ủy viên

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y -  Sở Y tế

11

Ngô Duy Đông

Ủy viên

Thạc sỹ - P.Giám đốc Sở VH,TT&DL

12

Nguyễn Minh Trung

Ủy viên

Thạc sỹ - P.Giám đốc Sở Công thương

13

Phan Thế Huy

Ủy viên

Thạc sĩ - P.Giám đốc Sở Xây dựng

14

Ngô Khánh Lân

Ủy viên

Thạc sỹ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

15

Phan Trường Giang

Ủy viên

Kỹ sư - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

16

Đỗ Thị Hoàng Lan

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

17

Lê Anh Tân

Ủy viên

Thạc sỹ- Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên

18

Lê Văn Tân

Ủy viên

Phó Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên

19

Nguyễn Bình Khiêm

Ủy viên

Thạc sỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường

20

Nguyễn Hồng Hiệp

Ủy viên

Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo

21 Nguyễn Tuấn Hải
Ủy viên
Thạc sỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên
22 Nguyễn Tiến Hạnh
Ủy viên
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
23 Hà Văn Quyết
Ủy viên
Thạc sỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch
24 Phan Mạnh Lân
Ủy viên
Trưởng phòng Công thương huyện Yên Lạc
25 Đinh Văn Mười
Ủy viên
Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương
26 Hoàng Minh Tuấn
Ủy viên
Trưởng phòng Khảo thí và QLCL giáo dục - Sở GD&ĐT
27 Nguyễn Bá Hiến
Ủy viên
Thạc sỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô
28 Bùi Đức Thọ
Ủy viên thư ký
Thạc sỹ - Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Sở KH&CN
29 Lê Văn Hùng Thư ký Kỹ sư - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở KH&CN
30 Nguyễn Bá Hiến Ủy viên Chi cục trưởng Chi cục BVMT - Sở TN&MT
31 Nguyễn Thành Dũng Ủy viên Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

Các tin đã đưa ngày: