Thông báo mời thầu ngày 3/1/2020

04/01/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chương trình Lễ hội đường phố chào mừng kỷ niệm 90 năm... Chương trình Lễ hội đường phố chào mừng kỷ niệm 90 năm... 03/01/2020
02
2 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Lô Mua sắm bổ sung trang thiết bị 03 trường THCS chưa đạt... Mua sắm bổ sung trang thiết bị 03 trường THCS chưa đạt... Chưa thanh toán 03/01/2020
02
3 UBND xã Ngũ Kiên Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Ngũ Kiên; Các tuyến... Xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung) (Số thông báo:... Chưa thanh toán 03/01/2020
02
4 UBND xã Đại Tự Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường... Xây lắp + Dự phòng (Số thông báo: 20191282012 - 00.... Chưa thanh toán 03/01/2020
02
5 Ủy ban nhân dân xã Yên Đồng Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT từ đội 6 Yên Tâm đi... Xây lắp (Số thông báo: 20200100169 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 03/01/2020
02
6 Ủy ban nhân dân xã Yên Đồng Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT từ nhà ông San Oanh... Xây lắp (Số thông báo: 20200100162 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 03/01/2020
02
7 Trung tâm Y tế huyện Tam Dương Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà khống chế nhiễm khuẩn... Phần xây lắp (bao gồm cả hạng mục chung) (Số thông... Chưa thanh toán 03/01/2020
02
8 Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên   Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên... 03/01/2020
02
9 Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc Cải tạo, nạo vét sông Phan đoạn từ cầu Thượng Lạp đến... Khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán (Số thông báo:... 03/01/2020
02

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: