Thông báo mời thầu ngày 2/1/2020

03/01/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Lập Thạch.... Xây lắp (Số thông báo: 20191280576 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/01/2020
01
2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến khu danh... Xây dựng dịch chuyển đường điện (Số thông báo:... 02/01/2020
01
3 Ủy ban nhân dân xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Công trình: Nhà làm việc một cửa xã Tam Hồng, huyện... Xây lắp (Số thông báo: 20191280158 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/01/2020
01
4 UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Chương trình hỗ trợ người dân và HTX tham gia sản xuất... Thiết kế + hệ thống phương tiện để quảng bá sản phẩm... Chưa thanh toán 02/01/2020
01
5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cây xanh khu vực... Xây lắp (Số thông báo: 20191277621 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/01/2020
01
6 Ủy ban nhân dân xã Vũ Di Nhà làm việc khối đoàn thể và các hạng mục phụ trợ... Thi công xây dựng (gồm hạng mục chung) (Số thông báo:... 02/01/2020
01
7 Ủy ban nhân dân xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Xây mới nhà ăn, cải tạo sân vườn, cổng, tường rào UBND... Xây lắp + hạng mục chung (Số thông báo: 20191278629 -... Chưa thanh toán 02/01/2020
01
8 Phòng Quản lý đô thị, thị xã Phúc Yên Sơn vạch kẻ đường, biển báo giao thông, biển tên đường... Xây lắp (Số thông báo: 20191277595 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/01/2020
01
9 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các trạm biến áp... Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các trạm biến áp... Chưa thanh toán 02/01/2020
01
10 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tập trung: Mua... Kiểm toán (Số thông báo: 20191257388 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/01/2020
01
11 Ủy ban nhân dân xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khu đồi Rừng Vàng, xã... Tư vấn quản lý dự án (Số thông báo: 20191273159 - 00.... Chưa thanh toán 02/01/2020
01

Theo: http://thongtindauthau.com.vn/

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: